image

Minosa Architekci

MINOSA ARCHITEKCI to firma specjalizująca się w szeroko rozumianym projektowaniu architektonicznym i budowlanym. Nasza kreatywność oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wielobranżowych dokumentacji inwestycji różnych typów pozwalają z sukcesem służyć inwestorom pomocą na każdym etapie inwestycji.

Począwszy od wstępnego rozpoznania uwarunkowań lokalizacyjnych zamierzenia - poprzez analizy chłonności, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze aż po nadzór autorski nad budową - towarzyszymy klientowi w realizacji jego celów, cały czas dokładając najwyższej staranności w wykonywaniu zleconego dzieła i dbając o godzenie interesu ekonomicznego z założeniami formalnymi, funkcjonalności z możliwościami technicznymi.

image

Czym się zajmujemy?

Mamy umiejętność prowadzenia skomplikowanych postępowań administracyjnych w zakresie architektoniczno-budowlanym. Uzyskujemy odstępstwa od warunków technicznych, proponujemy i uzgadniamy specjalne sposoby zabezpieczenia przeciw-pożarowego, przeprojektowujemy kolidującą infrastrukturę techniczną.

Możemy reprezentować inwestora na każdym etapie procedur przed organami samorządowymi i państwowymi, włącznie z postępowaniami odwoławczymi.

Poznaj nas

Zespół profesjonalnych i doświadczonych projektantów branżowych oraz rzeczoznawców.