Analiza chłonności zabudowy mieszkaniowej. Warszawa.