Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Warszawa.