info@minosa.pl       Warszawa: 22 247 29 68      Białystok: 85 874 23 26

M I N O S A    A R C H I T E K C I

MINOSA ARCHITEKCI to firma specjalizująca się w szeroko rozumianym projektowaniu architektonicznym i budowlanym. Nasza kreatywność oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wielobranżowych dokumentacji inwestycji różnych typów pozwalają z sukcesem służyć inwestorom pomocą na każdym etapie inwestycji. Począwszy od wstępnego rozpoznania uwarunkowań lokalizacyjnych zamierzenia - poprzez analizy chłonności, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze aż po nadzór autorski nad budową - towarzyszymy klientowi w realizacji jego celów, cały czas dokładając najwyższej staranności w wykonywaniu zleconego dzieła i dbając o godzenie interesu ekonomicznego z założeniami formalnymi, funkcjonalności z możliwościami technicznymi.

Dysponujemy zespołem profesjonalnych i doświadczonych projektantów branżowych oraz rzeczoznawców budowlanych. Nieprzerwanie współpracujemy z zaufanymi geodetami, geologami, akustykami i audytorami. Jesteśmy w stanie inżyniersko sprostać trudnym i nietypowym zleceniom projektowym.

Jednocześnie mamy umiejętność prowadzenia skomplikowanych postępowań administracyjnych w zakresie architektoniczno-budowlanym. Uzyskujemy odstępstwa od warunków technicznych, proponujemy i uzgadniamy specjalne sposoby zabezpieczenia przeciw-pożarowego, przeprojektowujemy kolidującą infrastrukturę techniczną. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować inwestora na każdym etapie procedur przed organami samorządowymi i państwowymi, włącznie z postępowaniami odwoławczymi.  

MINOSA DESIGN oferuje kompleksowe projekty wnętrz wraz z nadzorem autorskim. Zapewnia szybką i solidną pracę nad koncepcją i sprawne uszczegóławianie dokumentacji w kolejnych etapach aranżacji. Polecamy sprawdzone zespoły wykonawców: ogólnobudowlane ekipy remontowe, stolarzy, szklarzy, monterów okien i drzwi.

Wyróżniające nas cechy to terminowość, efektywna praca nad projektem oraz mocne zaangażowanie w nadzór nad realizacją wnętrza.


                  Zapraszam do współpracy. 
                  Prezes Zarządu mgr inż. arch. Ewa Minkowska
Copyright 2016 Minosa Sp. z o.o.   00-728 Warszawa    ul. Kierbedzia 4    NIP: 5213721536    REGON: 363667527    KRS: 0000600177