info@minosa.pl       Warszawa: 22 247 29 68      Białystok: 85 874 23 26

M I N O S A    A R C H I T E K C I

APARTAMENTY W ZIELENI

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Lokalizacja:Warszawa Ursus
Ilość kondygnacji:7
  w tym podziemnych:2
Ilość lokali mieszkalnych:35
Ilość lokali usługowych:1
Ilość miejsc postojowych:57
  w tym naziemnych:5
Powierzchnia działki:1469,00m²
Powierzchnia zabudowy:585,89m² (39,88%)
Powierzchnia całkowita:5539,79m²
Powierzchnia mieszkań:2269,05m²
Powierzchnia usług:44,32m²
Uwarunkowania szczególne:
1) mieszkania o podwyższonym standardzie
2) zgoda Mazowieckiego Komendanta PSP na odstępstwo w zakresie lokalizacji i przebiegu drogi pożarowej
3) zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo w zakresie odległości od placów zabaw
4) zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo w zakresie odległości okien pomieszczeń mieszkalnych od miejsc postojowych
5) zbliżenie do niższego budynku w ostrej granicy działki sąsiedniej 0.5 - 6.70m
6) retencja wód opadowych na działce własnej
7) ściana szczelinowa głębokości 18.0m

MIESZKANIA PRZY PARKU

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Lokalizacja:Warszawa Ursus
Ilość kondygnacji:6
  w tym podziemnych:1
Ilosć lokali mieszkalnych:57
Ilość lokali usługowych:1
Ilość miejsc postojowych:70
  w tym naziemnych:13
Powierzchnia działki:2806,00m²
Powierzchnia zabudowy:971,20m² (34,6%)
Powierzchnia całkowita:4942,73m²
Powierzchnia mieszkań:3697,34m²
Powierzchnia usług:64,54m²
Uwarunkowania szczególne:
1) zgoda Mazowieckiego Komendanta PSP na odstępstwo w zakresie lokalizacji i przebiegu drogi pożarowej
2) retencja wód opadowych na działce własnej
3) powierzchnia garażu podziemnego powyżej 1500,00
m²
Copyright 2016 Minosa Sp. z o.o.   00-728 Warszawa    ul. Kierbedzia 4    NIP: 5213721536    REGON: 363667527    KRS: 0000600177