info@minosa.pl       Warszawa: 22 247 29 68      Białystok: 85 874 23 26

M I N O S A    A R C H I T E K C I

INNOWACYJNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Lokalizacja: Łomża
Ilość kondygnacji: 3 + kotłownia na dachu
  w tym podziemnych: 1
Ilość hal produkcyjnych: 3
Ilość doków rozładowczych:
Powierzchnia działki: 715,92m²
Powierzchnia zabudowy: 682,86m² (95,38%)
Powierzchnia użytkowa:
 1457,86m²
Powierzchnia całkowita: 1758,38m²
 Uwarunkowania specjalne:
1) zgoda Ministra Infrastruktury na odstępstwo w zakresie lokalizacji budynku w ostrej granicy działki budowlanej
2) zgoda Podlaskiego Inspektora Sanitarnego na pomieszczenia stałej pracy bez dostępu światła dziennego
3) konieczność powiązania funkcjonalnego i komunikacyjnego z istniejącym zakładem produkcyjnym
4) skomplikowany układ technologiczny z wykorzystaniem uzdatniania wody, wytwarzania pary spożywczej i technologicznej, sprężonego powietrza oraz linii pasteryzacji produktów
5) retencjonowanie wody opadowej na działce własnej z wykorzystaniem w instalacji sanitarnej
6) zastosowanie paneli fotowoltaicznych
7) wysoki reżim sanitarny projektowanego obiektu

STACJA KONTROLI POJAZDÓW Z SERWISEM SAMOCHODOWYM

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Lokalizacja:Łomża
Ilość kondygnacji:2
  w tym podziemnych:0
Ilość stan. warsztatowych:
Ilość stan. diagnostycznych:1
Ilość miejsc postojowych:12
w tym naziemnych:12 
Powierzchnia działki:1936,34m²
Powierzchnia zabudowy:596,38m² 
Powierzchnia całkowita:653,24m²
Powierzchnia użytkowa:528,11m²
Copyright 2016 Minosa Sp. z o.o.   00-728 Warszawa    ul. Kierbedzia 4    NIP: 5213721536    REGON: 363667527    KRS: 0000600177