info@minosa.pl       Warszawa: 22 247 29 68      Białystok: 85 874 23 26

M I N O S A    A R C H I T E K C I

RETAIL PARK HAJNÓWKA

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Lokalizacja: Hajnówka, podlaskie
Ilość kondygnacji: 2
  w tym podziemnych: 0
Ilość lokali usługowych: 18
Ilość miejsc postojowych: 148
  w tym naziemnych: 148
Powierzchnia działki: 16465,00m²
Powierzchnia zabudowy: 5372,45m² (32,62%)
Powierzchnia całkowita: 5688,42m²
Powierzchnia netto: 5292,54m²
Powierzchnia handlowa:  3994,62m²
Uwarunkowania szczególne:
1) konieczność uzgodnienia koncepcji z Powiatową Komisją Urbanistyczną
2) zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni handlowej większej niż 2000m², zapisany w M.P.Z.P.
3) maksymalna rozpiętość konstrukcji - 18.0m
4) przebudowa kolidujących elementów infrastruktury

CENTRUM HANDLOWE ŁOMŻA

PARAMETRY INWESTYCJI:  
Lokalizacja: Łomża, podlaskie
Ilość kondygnacji: 3
  w tym podziemne: 1
Ilość lokali usługowych:  8
Ilość miejs postojowych:  74
  w tym naziemnych: 74
Powierzchnia działki: 4158,00m²
Powierzchnia zabudowy:  1461,00m² (35,13%)
Powierzchnia całkowita:  4010,72m²
Powierzchnia netto: 3651,23m²
Powierzchnia handlowa: 2229,81m²

GALERIA HANDLOWA "LEŚNA"

PARAMETRY INWESTYCJI: 
Lokalizacja: Hajnówka, podlaskie
Ilość kondygnacji: 3
  w tym podziemnych: 1
Ilość lokali usługowych: 16
Ilość miejsc postojowych: 21
  w tym naziemnych: 21
Powierzchnia działki: 2134,00m²
Powierzchnia zabudowy: 1116,31m² (52,0%)
Powierzchnia całkowita: 2551,62m²
Powierzchnia netto: 2330,10m²
Powierzchnia handlowa: 1627,84m²
Uwarunkowania szczególne:
1) koniecznośc zapewnienia nieprzerwanej pracy istniejącego sklepu spożywczego na parterze obiektu podczas realizacji inwestycji
2) konieczność przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i elektroenergetycznej
Copyright 2016 Minosa Sp. z o.o.   00-728 Warszawa    ul. Kierbedzia 4    NIP: 5213721536    REGON: 363667527    KRS: 0000600177